बापरे आम्हाला माहीतच नव्हते, मुलांच्या शाळेच्या स्कूल बसचा रंग हा नेहमी पिवळा का असतो ते..!जाणून चक्कीत ..होईल..

लहान मुलांना वस्तू आवडाव्या म्हणून त्यामध्ये निरनिराळ्या रंगांची रंगसंगती केलेले आकर्षक रंग असतात. म्हणूनच लहान मुलांची कोणतीही वस्तू घ्या , त्याच्या रंगसंगतीकडे एक आकर्षकपणा असतो. लहान मुलांच्या प्रत्येक वस्तूकडे केवळ लहान मुलं नाहीत, तर पाहताना आपणही आकर्षित होतो. मात्र यामुळे एक महत्त्वाची गोष्ट तुमच्या लक्षात आली का? लहान मुलांच्या शाळेच्या स्कूलबसचा रंग मात्र फक्त आणि फक्त पिवळाच असतो! ही गोष्ट फक्त भारतापुरतीच मर्यादित राहिलेली नाहीये, तर जवळपास जगभरातील सर्वच देशांमध्ये स्कूलबस ही कायम पिवळ्या रंगाची असते.

यामागचे कारण काय बरं असेल? याबद्दल तुम्ही कधी विचार केला आहे का? इंद्रधनुष्यातील सर्व सात रंगांपैकी स्कूलबस साठी फक्त पिवळ्या रंगाची निवड का बरं केली असावी?

यासाठी २०१२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाकडून देखील सर्व खाजगी शाळांना आदेश देण्यात आला. शाळेतर्फे मुलांची ने-आण करण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या सर्व वाहनांचा बसचा रंग हा पिवळाच असावा. अगदी न्यायालयानेही आदेश द्यावे इतकं काय वैशिष्ट्य आहे या पिवळ्या रंगाच? आता असा आदेश देण्यामागचं नेमकं कारण आपण जाणून घेऊया.

स्कूल बसचा रंग पिवळा ठेवण्यामागे खर तर शास्त्रीय कारण आहे. प्रकाशामध्ये लाल रंग हा सर्वात जास्त तरंगलांबी असलेला रंग आहे. म्हणजेच सुमारे ६५० एन.एम इतका असतो. त्यामुळे हा रंग दुरूनही ठळकपणे दिसून येतो। लाल रंगाच्या पाठोपाठ पिवळा रंग ही तरंगलांबी असलेला आकर्षक रंग आहे. पण पिवळ्या रंगाचे वैशिष्ट्य म्हणजे हा रंग अंधारातही सहजासहजी दृष्टीस पडतो! आता याचे उदाहरणच द्यायचे झाले तर इतर रंगातील फुलांच्या तुलनेत पिवळ्या रंगाच्या फुलांचा गंध शोषण्यासाठी भुंगे, फुलपाखरे सर्वात जास्त आकर्षित होतात. कारण ती फुले कमी उजेडात हि जास्त उठून दिसतात.

याच महत्त्वपूर्ण कारणामुळे जगभरातील बहुतेक सर्व शाळांचा बसचा रंग हा पिवळाच असतो. या रंगामुळे ट्रॅफिक मध्ये अडकलेली स्कूलबस ही सहज उठून दिसते, तसेच काही वेळेस पहाटे अंधार आणि धुके असते, त्यावेळी बस रस्त्यावर सहज नजरेस पडावी आणि गाडीचा अपघात टळावा याकरिता सगळ्या स्कूल बसचा रंग हा पिवळा असतो.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
योजना, जॉब अपडेट्स व्हाट्सअप ग्रुप